Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Α γ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς 2 0 1 4 - 2 0 2 0

Facebook
Twitter
LinkedIn

Μέσα σε ένα πευκόφυτο τοπίο το οποίο συμπληρώνεται με αμπέλια, σε υψόμετρο 1005 μέτρων, εδράζεται το Οινοποιείο Τσιάκκα. Το οινοποιείο έχει πρόσφατα αναβαθμίσει τις υποδομές του, δημιουργώντας ένα υπέροχο χώρο γευσιγνωσίας με άνεση χωρητικότητας, σύγχρονες υποδομές και εξαιρετικά μοναδική θέα.

Με στόχο την παροχή μιας αναβαθμισμένης φιλοξενίας σε ντόπιους αλλά και τουριστικές ομάδες, η επιχείρηση θέλησε να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό χώρο υποδοχής που οι επισκέπτες θα δοκιμάζουν το κρασί του Οινοποιείου και ταυτόχρονα θα το απολαμβάνουν τους μαγευτικούς αμπελώνες που απλώνονται μπροστά στα μάτια τους. Η τοποθεσία είναι μοναδική καθώς ο χώρος γευσιγνωσίας βρίσκεται στο ψηλότερο μέρος του οινοποιείου με απρόσκοπτη θέα της γύρω περιοχής.

Οι δαπάνη για την κατασκευή του χώρου έγινε από ιδίους πόρους της επιχείρησης και με την χρηματοδότηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 / Καθεστώς 19.2: Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ / Δράση 19.2.2: Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες. 

Η πρόταση για χρηματοδότηση υποβλήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2018 στην Ομάδα Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ  (ΟΤΔ) και εγκρίθηκε με υψηλή επιτυχία στη βαθμολογία. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2021 και άνοιξε επίσημα τις πόρτες του σε όλους τους λάτρεις του κρασιού.

Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε περί τις 400.000,00 ευρώ και η συνολική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ήταν 140.000,00 για τις δαπάνες οικοδομικών εργασιών.