4 Συλλογές

18 Εκφράσεις

Γνώριμα

Η συλλογή με την μεγαλύτερη αποδοχή, αφού καλύπτει πέρα του 60% των πωλήσεων μας. O Πορφυρός είναι το πρώτο κρασί που κυκλοφόρησε το 1988 με το όνομα Θύρσος. Το Ξυνιστέρι ακολούθησε το 1989 με το όνομα Αμφόρα και ο Ρόδινος το 1990 ως Κέρνος.

Ξυνιστέρι  –  Ρόδινος  –  Πορφυρός

Αυτόχθονα

Μια οινική χώρα με μακρά παράδοση στην οινοποιηση πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σημασία στις αυτόχθονες της ποικίλες. Σε αυτή την ενότητα δίνεται έμφαση στα καλύτερα χαρακτηριστικά των γηγενών ποικιλιών από παλιά αμπέλια, με χαμηλή παραγωγή, από μεγάλο υψόμετρο.

Πρωμάρα  –  Λευκό Πιτσιλιάς  –  Μουκλός –  Βαμβακάδα  –  Γιαννούδιν

Ευγενής

Η συλλογή περιλαμβάνει τις διασημότερες λευκές και ερυθρές ποικιλίες του διεθνούς αμπελώνα. Ο κορμός των αμπελώνων είναι με μεγάλο υψόμετρο στην Πιτσιλιά, η οποία προσφέρει ένα φιλόξενο κλίμα με τις αναγκαίες συνθήκες για την παραγωγή ποιοτικού κρασιού.

Sauvignon Blanc  –  Chardonnay  –  Sauvignon Blanc Barrique  –  Merlot  –  Κεράμη  –  Cabernet Sauvignon

Πρεσβευτές

Εκφράσεις που εχουν βαθιά χαραγμένη την σφραγίδα της εφευρετικότητας, της δέσμευσης για ποιότητα, της υπομονής και επιμονής μας για ότι καλύτερο από τους ορεινούς αμπελώνες της Κύπρου.

Εξέλιξις  –  Skin Contact  –  Κουμανταρία  –  Ζιβανία